juf Christine SBN Hulste L5
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Mogelijke leerlijn programmeren in het basisonderwijs

1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.

  • Kritisch-waarderend
  • Bewust zijn van positieve en negatieve aspecten.
  • Gelijke kansen: geen discriminatie in ICT-gebruik.
  • Compenserende rol in het onderwijs.

 

2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier. (CO2 -

 
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.

 
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.

 
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.

 
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.


7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.


8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

Leerlijn Programmeren op de Basisschool, gemaakt door Meester Steeef, om het implementeren van het vak programmeren eenvoudiger te maken en te bevorderen.
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)